Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & Hospitality Management

6 μήνες (158 ώρες)
Μαζί κάνουμε τη διαφορά!
240_F_286753475_YP3UsjciEsXsFn5XUBGJOZcMb7KSW3tu

Με Πιστοποίηση από

EUC

Με την υποστήριξη

Logo_KEEE

TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT

H 360UBetter skills – Better Business, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση και αναγνώριση στο χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας παρουσιάζει το Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & Hospitality Management
To πρόγραμμα, υλοποιείται με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), σε αποκλειστική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε ένα περιβάλλον που διέπεται από έντονο ανταγωνισμό, πολυφωνία προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, συνεχιζόμενη αλλαγή τάσεων και τεχνολογικών εξελίξεων, ο Άνθρωπος, παραμένει σταθερά ο σπουδαιότερος παράγοντας στην επιτυχία και τα αποτελέσματα μίας επιχείρησης φιλοξενίας.

Το Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & Hospitality Management στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία είναι ενημερωμένη, πρακτική και σε απόλυτη σχέση με τις ανάγκες στελεχών και επαγγελματιών του κλάδου της φιλοξενίας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε:

Αποκομίσει μια σειρά πρακτικών δεξιοτήτων που είναι σε άμεση συσχέτιση με τις ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών στελεχών και επαγγελματιών του τομέα φιλοξενίας.

Αναπτύξει εξειδικευμένες και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για τις λειτουργικές, διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες μιας επιχείρησης φιλοξενίας.

Αναπτύξει δεξιότητες αποτελεσματικής διοίκησης ατόμων και ομάδων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του τουρισμού.

Ανανεώσει τις γνώσεις σας και την πρακτική εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στρατηγικού και ψηφιακού μάρκετινγκ και θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείστε τη δυναμική του προορισμού σας, προς όφελος της επιχείρησης σας.

Αναγνωρίσει νέους τρόπους εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων και δημιουργίας μοναδικών εμπειριών που θα οδηγούν στην πελατειακή αφοσίωση και τέλος

Έρθει σε επαφή με σύγχρονές ιδέες και πρακτικές, που θα ενισχύσουν ή θα χτίσουν την εταιρική κοινωνική σας ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και τον πελάτη σας.

Είστε σε θέση να αναγνωρίζετε, προσδιορίζετε και να αξιολογήσετε τους κρίσιμους παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επιτυχία.

Είστε σε θέση να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά  τις βασικές αρχές του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού.

Κατανοήσει το περιεχόμενο και τον τρόπο αξιοποίησης της ορθής κοστολόγησης και των οικονομικών καταστάσεων στον τομέα των υπηρεσιών.

Είστε σε θέση να προσδιορίσετε αδυναμίες του συστήματος λειτουργίας και να προτείνετε τις κατάλληλες λύσεις.

Αποκομίσει γνώσεις μάρκετινγκ τις οποίες να μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα και με επιτυχία στο δικό σας επιχειρηματικό μοντέλο.

 

240_F_286753475_YP3UsjciEsXsFn5XUBGJOZcMb7KSW3tu

Το Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & Hospitality Management αποτελείται από  6 ενότητες και έχει συνολική διάρκεια 158 ώρες.

 [1] Leadership & People Management

Performance management & Coaching
Profiling & recruitment
Onboarding & orientation
Communication, Emotional intelligence 
Leading the generations

[2] Sales & Marketing

Strategic marketing & branding for hospitality businesses
Digital & social media marketing
Revenue management, Distribution channels & reservations 

[3] Customer Relations management

Service excellence & loyalty management
Complaint handling & review management

[4] Hotel Operations Management

Hotel Operations 
(F.O/ G.R/ HSK/ F&B/ SPA/ ENTERTAINMENT/ MAINTENANCE) 
Quality Assurance & Quality Control
Cost Control Management
Budgeting & forecasting
Lean management

[5] Cross Functional Effectiveness

[6] Corporate Social Responsibility

Social & local community activities
Environmental responsibility & activities

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Διάρκεια:
  • 158 ώρες face-to-face workshops
 • Κόστος:
  • Μέλη Επιμελητηρίων 2.600€
  • Μη Μέλη Επιμελητηρίων 2.900€

 

 • Διάρκεια:
  • 158 ώρες  Distance Learning
 • Κόστος:
  •  2.300€

 

 

 • Πιστοποίηση: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 • Γλώσσα: Ελληνικά

Το Πρόγραμμα υλοποιείται είτε δια ζώσης με in class face-to-face workshops τα οποία διεξάγονται Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00), δύο φορές το μήνα, είτε με τη μέθοδο eLearning, δύο φορές την εβδομάδα,   Δευτέρα (17:00-21:00)  και Τετάρτη (17:00-21:00).  Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα είναι 16.

240_F_224346292_1PDDmSIu97z2sQZlqcQJ8pG1yeKOY3QP

Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & Hospitality Management

 • Leadership & People Management
 • Sales & Marketing
 • Customer Relations management
 • Hotel Operations Management
 • Cross Functional Effectiveness
 • Corporate Social Responsibility

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & Hospitality Management απευθύνεται σε:

Επιχειρηματίες και Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων

Όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους τουριστικών επιχειρήσεων και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Panagiotis Kourentas Photo(1)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Executive Μεταπτυχιακού Προγράμματος Tourism & Hospitality Management είναι ο Παναγιώτης Κούρεντας.

Ο Παναγιώτης Κούρεντας είναι Ιδρυτής του COSTEASY│recipe costs and more, της πρώτης ιντερνετικής πλατφόρμας διαχείρισης κόστους τροφίμων & ποτών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc International Hotel Management από το Surrey University και διαθέτει πλέον των 25 ετών εμπειρία στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο.

Έχει συνεργαστεί με ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες όπως η Thomas Cook Group, η Bittner International Training κ.α σε Ελέγχους Ποιότητας και Εκπαιδεύσεις Προσωπικού σε ξενοδοχεία της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και στην διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων σε ανώτερα ξενοδοχειακά στελέχη

Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και υπήρξε καθηγητής επισιτισμού σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεταξύ των οποίων το University of Hertfordshire καθώς και  ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Le Monde για πάνω από μια δεκαετία.

Επίσης συνεργάζεται με το ΙΝΣΕΤΕ στην διεξαγωγή εξειδικευμένων Executive Seminars γύρω από το Cost Control Management και το Menu Development & Engineering ακολουθώντας όλες τις διεθνείς τάσεις και νέα πρότυπα.

Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει την Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας & Εκπαίδευσης (Quality Assurance & Training Manager) του ξενοδοχειακού Ομίλου GRECOTEL S.A.

Εκδήλωση ΕνδιαφέροντοςΈγγραφα

 

Έντυπο Προγράμματος Distance Learning

Δήλωση Συμμετοχής Distance Learning