Μανώλης Πατεράκης

Σύμβουλος & Εκπαιδευτής Οικονομικών & Management
Brief info

Ο Μανώλης Πατεράκης είναι ανώτερο επιχειρηματικό στέλεχος με μακροχρόνια εμπειρία διοίκησης
(25+ χρόνια) σε πολυεθνικές εταιρείες (Μάνατζερ Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, CFO, CEO) και στην κυβέρνηση (Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης).

Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στα Οικονομικά (BA, ΕΚΠΑ, Ελλάδα) και μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο τομέα (ΜΑ University of Connecticut, USA) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, McGill University, Canada). Είναι Πιστοποιημένος Επιχειρηματικός Σύμβουλος από το London Institute of Business Consulting και από το 2014 ασχολείται με την ειδική εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών.