Αναστασία Ιωακειμίδου

Εκπαιδεύτρια HR Management & Σύμβουλος HR
Brief info

Η Αναστασία Ιωακειμίδου διαθέτει πάνω από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε διευθυντικούς ρόλους για πολυεθνικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στους τομείς Οικονομικών, Ελέγχου, Πληροφορικής, Οργανωτικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Γερμανία. Έχει σημαντική εμπειρία στον κλάδο της βιομηχανίας, των καταναλωτικών αγορών, της λιανικής, της υγείας, της φαρμακευτικής και της ενέργειας. Από το 2013 εργάζεται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος HR στην Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Ηγεσίας. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος διπλώματος Βιομηχανικού Ελέγχου από το REFA Institute Darmstadt της Γερμανίας.