Αλεξάνδρα Μανιουδάκη

Εκπαιδεύτρια Marketing | Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας, ΕPLO
Brief info

Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕPLO) και της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Σχολής ELGS. Εξειδικευμένο στέλεχος με 17ετή εμπειρία σε marketing, ολοκληρωμένη επικοινωνία, εξαγωγές, πωλήσεις. Εξειδίκευση σε καταναλωτικά προϊόντα, λιανεμπόριο και υπηρεσίες. Επτά (7) έτη σε διεύθυνση Μarketing και Πωλήσεων, 15 έτη στη διαφημιστική αγορά σε θέσεις ευθύνης, 3 χρόνια εμπειρία σε εξαγωγικό εμπόριο και στη διοίκηση ενός start up, 3 χρόνια στο χώρο των διεθνών και δημοσίων σχέσεων και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Eξειδίκευση σε όλο το φάσμα: εταιρική επικοινωνία, διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, διοργάνωση συνεδρίων και μεγάλων events, δημόσιες σχέσεις, direct marketing, διαχείριση ιστοσελίδων και social media. Εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς/ πολυεθνικές εταιρίες με άπταιστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλή γνώση Γαλλικών και Ισπανικών.