Δημήτρης Κατραβάς

Εκπαιδευτής Πωλήσεων & Μarketing | Deputy CEO, ΜLS
Brief info

Ο Δημήτρης Κατραβάς είναι Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ με μετεκπαίδευση στο INSEAD.
Έχει 27 χρόνια επαγγελματική εμπειρία. Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις στους τομείς πωλήσεων, marketing και supply chain σε γερμανικές και ελληνικές πολυεθνικές, ενώ έχει εμπειρία σε project management και process reengineering. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο Retail ενώ τα τελευταία 10 χρόνια διετέλεσε CEO της Media Markt στην Ελλάδα. Από τον Δεκέμβριο του 2018 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στην MLS.