Γεώργιος Πανηγυράκης

Καθηγητής Marketing, ΟΠΑ
Brief info

O Γεώργιος Πανηγυράκης είναι πτυχιούχος της AΣOEE, κάτοχος M.Sc. στη Διοίκηση Μarketing και κάτοχος Ph.D. στη διοίκηση των επιχειρήσεων και τη διαφήμιση από το University College of Wales, M. Βρετανία. Από το 2002 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (AΣOEE). Διατέλεσε Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για 12 χρόνια. Έχει διδάξει σαν τακτικός καθηγητής στο Groupe ESSEC, Paris (Γαλλία) και στο University of Stirling, Stirling (M. Βρετανία) σε προγράμματα πλήρους και μερικής φοίτησης. Από το 1998 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Μarketing, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μarketing, Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος, Διεθνές Εξαγωγικό Μarketing, Μarketing Υπηρεσιών. Έχει σημαντικό συμβουλευτικό έργο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει και έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.