Χαρά Ζαραβίνου

Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Μanagement
Brief info

Η Χαρά Ζαραβίνου, έχει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στον Τραπεζικό χώρο, όπου και απασχολήθηκε με επιτυχία ως εσωτερική εκπαιδεύτρια σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξης Ηγετικών και Διοικητικών ικανοτήτων και Εξυπηρέτησης Πελατείας. Έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη στελεχών και την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους δραστηριοποιήθηκε ως εξωτερικός συνεργάτης/ εκπαιδευτής σε διάφορες εταιρίες και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με εξειδίκευση στην έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών, ανάπτυξη και κατά περίπτωση υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης, management και θέματα εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατείας. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου του San Francisco.