Πέτρος Ρούσης

Εκπαιδευτής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Brief info

Ο Πέτρος Ρούσης είναι πιστοποιημένος, full-time εκπαιδευτής σε θέματα ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει πολυετή πρακτική εμπειρία από το χώρο των επιχειρήσεων εργαζόμενος σε διαφορετικές θέσεις και κλάδους, στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α, και σαν σύμβουλος επιχειρήσεων έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολυάριθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών, βελτίωσης και ανάπτυξης σχέσεων, συμμετοχής, ηγεσίας και αποτελεσματικότητας εργαζομένων. Επαγγελματικά, έχει δραστηριοποιηθεί στην εκπαίδευση από το 1985, συνεργαζόμενος με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, τόσο  σε θέματα σχετικά με τον εσωτερικό πελάτη, (management, εργασιακές σχέσεις, επικοινωνία, ηγεσία, team-building, management  απόδοσης, coaching,  empowerment, διαχείριση αλλαγών, positive psychology κλπ.), όσο και τον εξωτερικό πελάτη,  (πωλήσεις, customer service,  χειρισμός αντιρρήσεων, διαπραγματεύσεις, τεχνικές παρουσιάσεων, διαχείριση ληξιπρόθεσμων κλπ.).