Αθανάσιος Ρούλιας

O Αθανάσιος Ρούλιας είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 360U Better Skills – Better Business.

Στα 40 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), καθώς και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων αρκετών Ανώνυμων Εταιριών και Φορέων, συγκεντρώνοντας σημαντική εμπειρία στον τομέα της έρευνας, της διοίκησης και της εκπαίδευσης.

Είναι επίσης Μέλος πολυάριθμων Επιτροπών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη χάραξη και το σχεδιασμό πολιτικής, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.