Χρήστος Μακέδος

Σύμβουλος & Εκπαιδευτής Ανάπτυξης & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Brief info

Ο Χρήστος Μακέδος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ειδικότερα σε τομείς Ηγεσίας, Διαπραγματεύσεων, Πωλήσεων, Διοίκησης, Προσωπικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Αλλαγών. Είναι πιστοποιημένος σύμβουλος του προτύπου Investors in People και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας EFQM. Επίσης είναι International Master Trainer σε θέματα Διαπραγματεύσεων, Διαχείρισης χρόνου, Ποιότητας, Παραγωγικότητας και Επικοινωνίας.
Είναι πιστοποιημένος εισηγητής της TACK international για προγράμματα πωλήσεων, καθώς και της TMI για προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, management και ηγεσίας. Επίσης, είναι πιστοποιημένος εισηγητής της Lift International για τα προγράμματα Goal Mapping και Action Mapping. Συγχρόνως, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στα προγράμματα blended learning του Harvard Business Publishing. Έχει εκπαιδεύσει συνολικά περισσότερα από 15.000 άτομα εκ των οποίων τουλάχιστον 2.000 άτομα σε θέματα Διαπραγματεύσεων και άλλα 3.000 σε θέματα Πωλήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σπούδασε Μηχανικός Παραγωγής με ειδικότητα στην Τεχνολογία Υλικών (Ceramic Engineering) στο Staffordshire University της Αγγλίας και κατέχει ΜΒΑ από το Keele University επίσης της Αγγλίας, ενώ υπήρξε Διευθυντικό στέλεχος παραγωγής σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.