Στέφανος Οικονομίδης

Ιδρυτής, SEO In Greece & Εκπαιδευτής Digital Marketing
Brief info

Ο Στέφανος Οικονομίδης είναι ιδρυτής της εταιρίας SEO In Greece, η οποία παρέχει υπηρεσίες digital marketing σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.  Διαθέτει πλέον των 20 ετών εμπειρία ως διευθυντικό στέλεχος marketing, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες στον χώρο της πληροφορικής, retail και υπηρεσιών.  Είναι κάτοχος BSc in Business Administration από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Marketing (Distinction) από το University of Stirling και έχει πιστοποιηθεί με τον τίτλο του Chartered Marketer από το Chartered Institute of Marketing.  Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς ως εκπαιδευτής marketing και digital marketing από το 2003 με περισσότερες από 2.000 ώρες διδασκαλίας.